33 902 Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 2 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een meerderheid van de Kamer kiest voor impliciete toestemming in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet;

constaterende dat op veel websites, bijvoorbeeld tweedekamer.nl, deze impliciete toestemming alsnog leidt tot een ongeïnformeerde keuze;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van de wet ervoor te zorgen dat de in artikel 11.7a beschreven duidelijke en volledige informatie voor de websitebezoeker voorafgaat aan het moment van toestemming geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven