Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533897 nr. 4

33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme»

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2014

U vraagt mij om een stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten waarvan uw brieven heeft ontvangen.

Ik heb u tijdens de plenaire afronding van het burgerinitiatief ziekte van Lyme op 15 mei van dit jaar (Handelingen II 2013/14, nr. 83, item 4) toegezegd de patiëntenvereniging en het consortium van Radboud universitair medisch centrum, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het RIVM te vragen om tot een voorstel voor een expertisecentrum te komen.

Er hebben inmiddels diverse gesprekken tussen deze partners plaatsgevonden maar ik heb nog geen voorstel ontvangen. Ik heb uw Kamer toegezegd om u in ieder geval nog voor het zomerreces 2015 een stand van zaken m.b.t. het expertisecentrum te doen toekomen. Uit de brieven die u heeft ontvangen van patiënten blijkt ook dat er met ongeduld gewacht wordt op dit expertise- en behandelcentrum. Ik zal er dan ook bij de betrokkenen op aandringen om zeker begin volgend jaar met een voorstel te komen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers