Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533882 nr. 18

33 882 Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 27 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat misdragingen in en rond het voetbalstadion meestal niet op zichzelf staan;

overwegende dat personen die zich misdragen in veel gevallen problemen hebben in hun persoonlijke leven met drank, drugs en het beheersen van agressie;

van mening dat er zo veel mogelijk moet worden ingezet op het voorkomen van toekomstig wangedrag;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat iedere relschopper naast de straf steeds zo veel mogelijk agressietherapie of verslavingsbehandeling opgelegd krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen