Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533882 nr. 17

33 882 Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 27 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de burgemeester op basis van het wetsvoorstel 33 882 een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht kan opleggen aan een zogenoemde first offender, maar dat hierbij de voorwaarde geldt dat het moet gaan om een ernstige verstoring van de openbare orde;

van mening dat de burgemeester ook bij minder ernstige verstoringen van de openbare orde een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of een meldingsplicht moet kunnen opleggen;

verzoekt de regering, het woordje «ernstige» uit het voorgestelde artikel 172a Gemeentewet te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder