Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533882 nr. 12

33 882 Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 januari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, vervallen in de aanhef de woorden «van de Gemeentewet» en wordt in de eerste wijziging, onder a, de zinsnede «de persoon die de openbare orde heeft verstoord» vervangen door: de persoon die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord.

B

In artikel I, onderdeel B, wordt voor de tekst als aanhef ingevoegd «Artikel 172b wordt als volgt gewijzigd:» en wordt in de tweede wijziging «In artikel 172b, vierde lid,» vervangen door: In het vierde lid.

Toelichting

De wijzigingen strekken tot herstel van enkele technische onvolkomenheden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten