Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533870 nr. 3

33 870 Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Bij deze zend ik u het rapport door politie en OM opgesteld over de bewaarplicht telecomgegevens en de opsporing1. Toezending van het rapport is toegezegd tijdens het AO dataretentie en privacy op 25 maart jongstleden.

In het rapport wordt aan de hand van meer dan 100 cases het belang van historische telecommunicatie gegevens voor de opsporing nader toegelicht. Het rapport zal worden gebruikt ter onderbouwing van nut en noodzaak in het wetsvoorstel. Aan de hand van dit rapport zal ik tevens bezien hoe ik uw Kamer periodiek kan informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl