Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433869 nr. 4

33 869 EU-trendrapport

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2014

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de Nationale Verklaring 2014 over het financieel beheer van de Europese Fondsen in gedeeld beheer aan1. De Nationale Verklaring is – naast uw Kamer – ook aangeboden aan de Europese Commissie ten behoeve van haar verantwoording over de Europese begroting aan het Europese Parlement.

De bijgevoegde verantwoording betreft de uitgaven inzake:

  • De Landbouwfondsen: Europees Landbouw Garantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013.

  • Het Europees Visserij Fonds over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

  • De Migratiefondsen inzake de Jaarprogramma’s 2010 voor het Europees buitengrenzenfonds, het Europees vluchtelingenfonds, Europees integratiefonds en Europees terugkeerfonds.

  • De Structuurfondsen: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Europees Sociaal Fonds over de periode januari 2012 tot en met december 2012.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.