Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433869 nr. 1

33 869 EU-trendrapport

Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2014

Hierbij bieden wij u aan het op 28 januari 2014 door ons vastgestelde EU-trendrapport 2014; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 1.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer