Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433863 nr. 28

33 863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VERMEIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de ontslagdatum, ingang AOW en de ingangsdatum van de pensioenuitkering allemaal samen dienen te vallen;

constaterende dat dat niet het geval is op dit moment, indien bijvoorbeeld de pensioenuitkering ingaat op een ander moment dan de AOW-uitkering;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de sociale partners en pensioenuitvoerders en voor het kerstreces 2014 de Kamer hierover te informeren en zo mogelijk gezamenlijk concrete voorstellen te doen om het geconstateerde probleem op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Vermeij