Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633862 nr. F

33 862 Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

F MOTIE VAN HET LID BRUIJN C.S.

Voorgesteld 1 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de sectorwetten een omvangrijk pakket aan deugdelijkheidseisen omvatten;

overwegende dat voorkomen moet worden dat ten gevolge van incidentenpolitiek de opdracht aan het onderwijs bij herhaling op deelaspecten wordt gewijzigd,

overwegende, dat in het kader van de proportionaliteitstoets de deugdelijkheidseisen nader beschouwd dienen te worden in relatie tot de bijdrage aan onderwijskwaliteit,

verzoekt de regering terughoudendheid te betrachten in het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen,

verzoekt de regering de deugdelijkheidseisen één keer per vier jaar te toetsen op de noodzaak in relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruijn

Pijlman

Schalk

Krikke

Rinnooy Kan

Kops