Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433858 nr. 14

33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21

Nr. 14 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2014

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 (Kamerstuk 33 858, nr. 1) met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

  • 1. Maximaal één week na de bespreking van het EU-voorstel Klimaat en Energie 2030 in de Milieuraad van 3 maart, respectievelijk de Energieraad van 4 maart, zullen de staatssecretaris en de minister de Kamer informeren over de uitkomsten hiervan. Dit met het oog op de bespreking van de Nederlandse inzet voor de Europese Raad die waarschijnlijk op 13 maart zal plaatsvinden in de Kamer;

  • 2. Het kabinet zal de kamer proactief en regelmatig informeren over:

    • de voortgang van de onderhandelingen in Brussel en ontwikkelingen binnen de VN, zoals over de Ban Ki-Moon top en de klimaatconferentie in Lima;

    • bewegingen in Brussel die gevolgen hebben voor de hoofdpunten in de Nederlandse kabinetsinzet en tot aanpassing van het kabinetsstandpunt kunnen leiden.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de regering vastgesteld1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer