Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 20

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1, eerste lid, onder c, wordt na de zinsnede «voor een ieder toegankelijke» een zinsnede toegevoegd, luidende: en over een door de beroepsgroep erkende certificering beschikkende.

Toelichting

Dit amendement regelt dat iedere openbare bibliotheek een gecertificeerde bibliotheek is. De certificeringsnorm Openbare Bibliotheken, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), wordt hiermee een wettelijk vereiste voor de erkenning van bibliotheken. Hiermee wordt de kwaliteit van het bibliotheekwerk gewaarborgd.

J. van Dijk