Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 18

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt, onder het vervallen van «en» aan het einde van onderdeel d en onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. het bieden van een ontmoetingsplaats rond bovengenoemde functies.

Toelichting

Aan de genoemde vijf bibliotheekfuncties wordt toegevoegd: Een bibliotheekvoorziening biedt een ontmoetingsplek. De functie van openbare en laagdrempelige ontmoetingsplek wordt steeds belangrijker, als een plek om huiswerk te maken en te studeren, als werkplek voor zzp’ers en flexwerkers, als ontmoetingsplek voor bijeenkomsten, etc. Met dit amendement wordt deze functie wettelijk geborgd.

J. van Dijk