Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433846 nr. 11

33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID RUTTE

Ontvangen 14 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt aan het slot van onderdeel c de puntkomma vervangen door een punt, en vervallen de onderdelen d en e.

Toelichting

Het wettelijk vastleggen van de functie van de bibliotheek moet er toe leiden dat de bibliotheek kan moderniseren en innoveren in een steeds veranderende omgeving zonder zijn basis functie tes verliezen. De indiener wil de bibliotheek de ruimte bieden om zich te ontwikkelen in lijn met de visie van prof. David Lankes, die de moderne bibliotheek omschrijft als «a platform for community learning and innovation».

Indiener beoogt met dit amendement bibliotheken een solide basis met meer ruimte te geven voor een eigen invulling van de maatschappelijke rol van informatievoorziener en leerplatform. Hoe meer kerntaken in de wet staan, hoe meer de bibliotheek in de ogen van de indiener beperkt wordt.

De echte kerntaken vormen de basis. Vanuit die basis moeten bibliotheken de ruimte krijgen te innoveren.

De indiener wil innovatie niet bij voorbaat beperken tot het culturele domein. Hoewel er bibliotheken zijn (denk aan de OBA in Amsterdam) die hier succesvol mee zijn, zijn er ook geheel andere wegen waarmee de bibliotheek zijn meerwaarde kan bewijzen en innovatief kan zijn.

Een voorbeeld waar indiener aan denkt is bijvoorbeeld een technische ontmoetingsplaats zoals het frysklab in Friesland. Die innovatie sluit aan bij de grote en succesvolle trend in bibliotheken in de Verenigde Staten, waar zogeheten «makerspaces» worden geïntroduceerd midden in de bibliotheek. Hier kunnen bezoekers zelf nieuwe dingen ontwerpen en maken, waarbij de bibliotheek het platform is om kennis te halen én te brengen. De wet moet geen beperkingen bevatten voor dit soort initiatieven maar ruim baan geven.

De basis van de bibliotheek ligt in het voorzien van informatie, educatie en leesbevordering op alle leeftijden. De overige functies zijn facultatief.

Aangezien de wetgever veel van de moderne ontwikkelingen niet kan voorzien is het van belang de bibliotheken zo min mogelijk te beperken zodat ze met hun veranderende omgeving mee kunnen gaan.

Rutte