Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633842 nr. 4

33 842 Evaluatie Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2016

Bijgaand bied ik u het «Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging» aan1 conform mijn toezegging tijdens het algemeen overleg privacy van 18 mei jongstleden. Dit verbeterplan is opgesteld door politie in reactie op de uitkomsten van diverse privacy-onderzoeken waarover ik u bij brief van 7 december 2015 (Kamerstuk 33 842, nr. 3) heb geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl