Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833836 nr. 22

33 836 Personen- en familierecht

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2017

Op 15 november 2017 heeft de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid mij verzocht de Kamer nader inhoudelijk te informeren over de in het regeerakkoord aangekondigde onderzoeken op het gebied van personen- en familierecht inclusief een concrete tijdsplanning. Dit in aanvulling op de op 9 november 2017 verzochte informatie over de toegezegde vervolgonderzoeken naar aanleiding van het eindrapport van de staatscommissie Herijking Ouderschap.

Ik ben op dit moment bezig invulling te geven aan deze onderzoeken en voer daartoe onder meer gesprekken met instanties waar enkele onderzoeken kunnen worden uitgezet. Dit geldt zowel voor de onderzoeken die zijn aanbevolen door de staatscommissie Herijking ouderschap als die naar een verdere herijking van het familierecht op onder meer het terrein van de adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders.

Ik verwacht u in januari 2018 te kunnen informeren over de nadere invulling van de onderzoeken, inclusief een tijdsplanning.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker