33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 93

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NVWA te kampen heeft met diverse kostenoverschrijdingen (ICT 59 miljoen, organisatorische risico’s en structurele effecten van de fusie van 2 laboratoria)

overwegende dat de structurele effecten van de fusie van twee laboratoria niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven

constaterende dat de vaststelling van de tarieven niet erg transparant zijn en onduidelijk is hoe geborgd wordt dat deze kosten niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven

verzoekt de regering bij de vaststelling van de tarieven een toets te laten uitvoeren door de Audit Dienst Rijk (ADR) waarbij inzichtelijk gemaakt wordt dat deze kosten niet worden doorbelast aan het bedrijfsleven en de uitkomsten hiervan te delen met de Kamer

En gaat over tot de orde van de dag

Lodders

Geurts

Naar boven