Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 72

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het aantal achterstallige afhandelingen van juridische zaken binnen de NVWA ten gevolge van tekort aan personeel en/of het ontbreken van (toepasbare) wetskennis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus