Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 71

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN MOORLAG

Voorgesteld 6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat helaas fraude en misleiding nog niet uit de voedingsindustrie verbannen zijn;

overwegende dat onder andere de Consumentenbond pleit voor een meldplicht voor fabrikanten en detailhandel bij vermoedens van «gesjoemel»;

van mening dat er meer gedaan kan en moet worden om consumenten te beschermen;

verzoekt de regering, te komen tot een meldplicht voor fabrikanten en detailhandel in de voedingsindustrie bij vermoedens van fraude en/of misleiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Moorlag