Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833835 nr. 69

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de uitzondering op het wettelijke verbod op de onverdoofde slacht te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme