Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 32

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2016

Hierbij stuur ik u het BIT-advies over het programma «Blik op NVWA 2017» 1 dat in de proefperiode van het Bureau ICT-toetsing in 2015 is opgesteld.

Het BIT constateerde dat in het programmaplan het implementatiedeel nog verder moest worden uitgewerkt. Bovendien vond het BIT dat de tijd om dit programma af te kunnen ronden wellicht te krap bemeten was.

Ik zal de Minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken het programma «Blik op NVWA 2017» opnieuw te laten toetsen door het BIT.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl