33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van Kassa en Bont voor Dieren blijkt dat de bontkragen van alle zes onderzochte jassen hoge concentraties van zeer giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten;

verzoekt de regering, de geteste jassen onmiddellijk van de markt te halen, de reeds verkochte exemplaren terug te laten roepen en het publiek te waarschuwen voor gif in bont;

verzoekt de regering tevens, de test in 2016 enkele malen te herhalen en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Jasper van Dijk

Naar boven