Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033835 nr. 169

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2020

Hierbij zend ik uw Kamer nogmaals het Buro advies inzake de Mobiele Dodings Unit (MDU), nu voorzien van alle bijlagen1, zoals toegezegd in het VSO Evaluatie pilot MDU en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren van 2 juli (Kamerstuk 33 835, nr. 168). Het advies ontving uw Kamer eerder op 1 april van dit jaar (Kamerstuk 33 835, nr. 157).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.