Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033835 nr. 156

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 156 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149

Voorgesteld 18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister de voedselveiligheid van het slachtproces niet kan garanderen als gevolg van de druk op het slachtproces;

overwegende dat de NVWA-inspecteur ter plekke de bandsnelheid kan bepalen, maar dit als gevolg van de genoemde druk niet kan doen;

overwegende dat er slachthuizen zijn waar zich regelmatig incidenten voordoen die te maken hebben met de te hoge bandsnelheid;

verzoekt de regering, de bandsnelheid van slachterijen waar zich regelmatig incidenten voordoen op voorstel van de NVWA-inspecteur ter plekke substantieel terug te brengen zolang dierenwelzijn en voedselveiligheid niet geborgd zijn.

en gaat over tot de orde van de dag,

De Groot