Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533835 nr. 13

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2015

Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het jaarverslag 2014 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA heeft – net als in 2013 – gekozen voor een interactief online jaarverslag op de website van de NVWA: www.nvwa.nl. Het jaarverslag bestaat uit een selectie van thema’s die in 2014 publicitair de aandacht hebben getrokken.

Tegelijkertijd met verzending van deze brief aan uw Kamer wordt het jaarverslag op de internetsite van de NVWA geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma