Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 123

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2019

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport, het jaarverslag 2018 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.

De NVWA heeft ook dit jaar gekozen voor een interactief online magazine op de website van de NVWA. Het jaarverslag is beschikbaar via http://www.nvwa.nl/jaarverslag2018.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten