Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 113

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2019

Met deze brief wil ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeren over de afspraken die op 22 januari jl. tussen de NVWA en Marktplaats.nl gemaakt zijn. Deze afspraken zijn gericht op het zoveel mogelijk weren van niet toegestane producten door aanbieders op het platform van Marktplaats.

Deze afspraken vormen een nuttige aanvulling op het toezicht dat de NVWA houdt op internethandel. Gelet op de enorme omvang van het aanbod op het internet, de beperkte capaciteit van toezichthouders en de wens het toezicht zo effectief mogelijk in te richten, is het aangaan van concrete samenwerking met belangrijke stakeholders wenselijk. Digitale marktplaatsen en hun rol in internethandel zullen in de komende jaren naar verwachting alleen maar verder toenemen. Steeds meer aanbieders melden zich namelijk op dergelijke platforms. Dit zorgt ervoor dat zij niet worden «overgeslagen» door de consument in diens zoektocht naar een bepaald aanbod.

De afspraken van de NVWA met Marktplaats.nl bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste gaat Marktplaats meer investeren in het voorkomen dat niet toegestane aanbiedingen op haar marktplaats worden geplaatst. Dit door aanbieders en kopers via haar website te informeren dat de NVWA toezicht houdt op de naleving van regelgeving en handhavend optreedt. Tevens verwijst Marktplaats naar de NVWA-website voor informatie over productgroepen waarbij geregeld afwijkingen worden gevonden. Daarnaast worden met behulp van een door Marktplaats en de NVWA samen gedefinieerde trefwoordenlijst verboden aanbiedingen automatisch verwijderd. De tweede afspraak betreft het geven van een «super user status» aan de NVWA. Hiermee kan de NVWA met een druk op de knop een advertentie laten verwijderen. De derde afspraak betreft het helpen traceren van aanbieders die niet toegestane producten aanbieden op Marktplaats.nl.

Ik heb waardering voor deze eigentijdse samenwerking tussen een marktpartij en een publieke toezichthouder in het belang van de veiligheid van consumentenproducten, levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren en planten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins