Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433835 nr. 11

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het jaarverslag 2013 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.

De NVWA heeft voor haar jaarverslag 2013 gekozen voor een interactief online jaarverslag op de website www.nvwa.nl. Deze aanbiedingsvorm vergroot de vindbaarheid en het leesgemak voor een grote groep lezers.

Om het jaarverslag voor een breed publiek toegankelijk te maken, is er daarnaast voor gekozen niet alle 23 domeinen waarop de NVWA actief is te belichten, maar een selectie van onderwerpen te maken die in 2013 politiek en publicitair aandacht hebben getrokken.

Tegelijkertijd met verzending aan uw Kamer zal het jaarverslag worden geplaatst op de internetsite.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma