Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 105

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 105 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2018

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het onderwerp Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangemerkt als prioritair kennisthema voor de jaarplanning van 2018. In dit kader heeft de commissie de staf van de commissie verzocht een verkennende notitie op te stellen over de NVWA in relatie tot andere inspecties. In haar procedurevergadering van 20 september 2018 heeft de commissie besloten de notitie openbaar te maken.

Hierbij bied ik u een exemplaar van de notitie aan1.

De voorzitter van de commissie, Kuiken

De griffier van de commissie, Haveman-Schüssel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.