33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verzochte overzicht van internationale aanbevelingen aan Nederland op het gebied van mensenrechten meer dan een jaar te laat naar de Kamer gestuurd is;

overwegende dat het voor de parlementaire controle op de uitvoering van internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten nodig is, zicht te hebben op de uitvoering van deze aanbevelingen;

verzoekt de regering, per aanbeveling aan het overzicht toe te voegen wat de huidige status van de uitvoering is, wat de komende stappen zijn en wanneer de aanbeveling geheel opgevolgd zal zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven