Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533818 nr. 75

33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel werknemers met een tijdelijk contract hun baan verliezen, omdat de mogelijkheid om te werken met een flexibel contract is beperkt tot maximaal twee jaar;

overwegende dat een langer tijdelijk contract weliswaar niet de zekerheid van een vast contract geeft, maar wel meer keuzevrijheid en werkzekerheid voor flexwerkers biedt en een brug kan slaan tussen vast werk en flexwerk;

constaterende dat meerjarige contracten al mogelijk zijn, maar alleen als eerste contract;

verzoekt de regering om, in overleg met sociale partners voorstellen te doen om meerjarige tweede contracten mogelijk te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma

Van Weyenberg