Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433797 nr. 7

33 797 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN

Ontvangen 27 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Hoofdstuk 2 vervalt onder vernummering van het derde tot en met vijfde hoofdstuk tot het tweede tot en met vierde hoofdstuk.

II

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de aanvullende maatregel die het mogelijk maakt de OZB-heffing te verlagen, geschrapt. Deze maatregel is geïntroduceerd bij de inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek eind 2005. Geen enkele gemeente heeft de maatregel sindsdien ingezet. Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State vinden gemeenten deze maatregel niet noodzakelijk en/of te zwaar (disproportioneel). Ook geven respondenten in een evaluatie aan dat de kans klein is dat dit instrument in de toekomst ingezet zal worden. Daarmee lijkt deze bepaling op dor hout in de wet, dat in het kader van het voorkomen van bureaucratie geschrapt kan worden.

P. Jansen