33 792 Initiatiefnota van het lid Van Gerven over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij)

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het de ambitie van de commissie-Van Doorn, het Verbond van Den Bosch en daarmee dit kabinet is om een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij te hebben in 2020;

overwegende dat bovengenoemde thema's moeilijk zijn te organiseren op bedrijven die nog steeds produceren in verouderde stallen door gebruik te maken van de zogenaamde stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, waardoor ze aan minder vergaande eisen hoeven te voldoen;

verzoekt de regering om samen met de sector en de betreffende provincies te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de productie in bestaande oude varkens- en pluimveestallen versneld te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken

Naar boven