Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633785 nr. 12

33 785 Voordrachten ter vervulling van vacatures in de Hoge Raad

Nr. 12 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2016

In verband met het opmaken van een voordracht van een kandidaat ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 maart 2017 kunnen wij namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het volgende melden.

De commissie heeft gesprekken gevoerd met de zes kandidaten die op de aanbevelingslijst staan die de president van de Hoge Raad bij brief van 1 juni 2016 aan u heeft doen toekomen (Kamerstuk 33 785, nr. 11).

De commissie heeft eveneens een gesprek gevoerd met de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, waar de commissie een toelichting op de aanbevelingslijst heeft ontvangen.

De commissie stelt thans de volgende voordracht voor:

  • 1. Mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren

  • 2. Mevrouw mr. M.T. Boerlage

  • 3. Prof. mr. M.J. Kroeze

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Nava