Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433783 nr. 9

33 783 Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAVO een kernwapentaak zal houden zolang kernwapens op deze wereld aanwezig zijn;

constaterende dat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft;

overwegende dat het wenselijk is, nucleaire wapens, waaronder de niet-strategische nucleaire wapens in Europa, terug te dringen en uiteindelijk te elimineren;

verzoekt de regering, in NAVO-verband te pleiten voor de beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak, voordat modernisering van deze kernwapens een feit is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma