Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433783 nr. 8

33 783 Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere kernwapenstaten werken aan modernisering van hun nucleaire arsenalen, bijvoorbeeld via de «Life Extension Programs» van de Verenigde Staten;

constaterende dat deze zijn bedoeld om de veiligheid, de beveiliging en de effectiviteit van deze wapens te garanderen, wat naar het oordeel van de Nederlandse regering een noodzakelijke activiteit is;

constaterende dat NAVO-bondgenoten geen zeggenschap hebben over het onderhoud en de modernisering van deze wapens en daarbij ook niet betrokken zijn;

overwegende dat deze modernisering op gespannen voet staat met de wens om het aantal nucleaire wapens terug te dringen en uiteindelijk te elimineren;

verzoekt de regering, geen financiële middelen in te zetten voor deze modernisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma