33 775 Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIKKERS

Ontvangen 9 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel S, wordt in onderdeel 2 «vijfde categorie» vervangen door: zesde categorie.

Toelichting

Dit amendement beoogt de omzetafhankelijke bestuurlijke boete die de NVWA maximaal kan opleggen te verhogen van € 4.500 naar € 810.000 (het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht).

De huidige wetswijziging verhoogt de bestuurlijke boetes die de NVWA kan uitdelen van € 4.500 tot maximaal € 81.000 (het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht). Het is duidelijk dat € 4.500 voor praktisch alle bedrijven goedkoper is dan voldoen aan de volksgezondheidseisen die wij in Nederland stellen. Een boete van € 81.000 kan dit voor grote bedrijven nog steeds zijn, afhankelijk van de overtreding. Daarom beogen wij deze boete verder te verhogen, naar de zesde categorie. Alleen op deze manier is de maximale hoogte van de boete afschrikwekkend genoeg om bedrijven te dwingen zich aan onze volksgezondheidseisen te houden.

Dikkers

Naar boven