Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433763 nr. 1

33 763 Toekomst van de krijgsmacht

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2013

Hierbij bied ik u de nota over de toekomst van de kijgsmacht aan2. Als bijlage ontvangt u tevens de openbare versie van de actualisering eindrapportage vervanging F-163. Een gerubriceerde versie zal u vertrouwelijk worden aangeboden4.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Eerder abusievelijk gedrukt onder Kamerstuk 32 733, nr. 141 wat hiermee komt te vervallen.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
4

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer