Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433752 nr. 87

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 17 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in mei de accijnsverhoging van 1 januari 2014 evalueert;

constaterende dat uit die evaluatie kan komen dat de accijnzen op brandstof moeten worden verlaagd;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen zodat, indien dit uit de evaluatie volgt, de accijnsverlaging direct kan worden doorgevoerd, of uiterlijk per 1 juli 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt