Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433752 nr. 56

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat deponeringsplichtige rechtspersonen uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar moeten maken via het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

overwegende dat op dit moment onduidelijk is wanneer een bedrijf deponeringsplicht heeft en hoeveel bedrijven ten onrechte niet aan deze verplichting voldoen;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk in 2013 te informeren (1) in welk geval een bedrijf de verplichting heeft om uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken via het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, (2) hoeveel bedrijven de afgelopen vijf jaar ten onrechte verzuimd hebben te voldoen aan deze verplichting en (3) wat het kabinet gaat doen om het toezicht op deze verplichting te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik