Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433752 nr. 101

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat grenseffecten een direct gevolg hebben voor de werkgelegenheid in de grensstreek;

overwegende dat de grensstreek gebaat zou zijn bij geharmoniseerde accijnstarieven in de grensstreek;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland op het gebied van accijnzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies