Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XVII nr. 48

33 750 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 3 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coherentierapportages uitgevoerd in Bangladesh en Ghana een duidelijke beeld geven van de knelpunten in coherentiebeleid;

overwegende dat het voor effectief beleid wenselijk is om te weten of het beleid in alle partnerlanden coherent is;

verzoekt de regering, de coherentieproblemen die in de pilotrapportage en in beschikbare EU-coherentie rapportages worden gesignaleerd, aan te pakken en de Kamer over deze aanpak te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag

Van Ojik