Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XVII nr. 32

33 750 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de herintroductie van gebonden hulp onwenselijk is vanwege de gebleken negatieve effecten;

verzoekt de regering, op geen enkele wijze gebonden hulp toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma