Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XVII nr. 29

33 750 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat breed erkend wordt dat vrouwen de motor achter ontwikkeling zijn;

overwegende dat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking een bijdrage wil leveren aan armoedebestrijding en ontwikkeling;

van mening dat expliciete aandacht voor vrouwen en meisjes hierbij van belang is;

verzoekt de regering om in alle beleidsdocumenten over ontwikkelingssamenwerking op te nemen of en hoe meisjes en vrouwen baat hebben bij dat beleid en welke strategieën daarbij gevolgd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

De Caluwé

Agnes Mulder

Voordewind

Van Ojik

Thieme