Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XVII nr. 22

33 750 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN OJIK

Voorgesteld 28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ontwikkelingslanden nadelen ondervinden van belastingontwijking via Nederland;

van mening dat bedrijven profiteren van de minimale vestigingseisen in Nederland (substance-eisen), zonder dat dit grote voordelen oplevert voor de Nederlandse economie;

verzoekt de regering, een voorstel te doen voor de versterking van de substance-eisen en actief steun te geven aan internationale voorstellen en initiatieven om de belasting daar te heffen waar (multinationale) ondernemingen hun winsten maken (unitary taxation),

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Ojik