33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 30 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eenzaamheid een groot gezondheidsrisico is en mensen naar de zorg drijft;

van mening dat eenzaamheid een groot probleem is onder een steeds ouder wordende bevolking en dat het nodig is om ouderen voor te bereiden op het ouder worden en eenzaamheid te bestrijden;

roept de regering op om, in het actieplan eenzaamheidsbestrijding als uitgangspunten mee te nemen:

  • het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden;

  • het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten;

  • het onderwerp eenzaamheid tijdens het «keukentafelgesprek» aan de orde te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven