Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XIII nr. 125

33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2014

Op 19 december 2013 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het amendement Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota) aangenomen. Met dit amendement werd budget beschikbaar gesteld voor subsidies voor innovatieve scheepsbouw (SIS), als onderdeel van de Subsidieregeling sterktes in innovatie.

Zoals ik uw Kamer per brief (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 5) heb gemeld, kon het amendement als gevolg van het moment van indiening niet meer in 2013 tot uitvoering worden gebracht, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen voor het openstellen van een subsidieregeling. Ik heb daarom aangegeven dat ik zou bezien of – in de geest van het amendement – de gevraagde € 5,3 miljoen op verantwoorde wijze binnen de EZ-begroting 2014 ingepast kan worden.

Tijdens de voorbereiding van de Voorjaarsnota is er € 5,3 miljoen beschikbaar gekomen voor de SIS. De SIS wordt binnenkort opengesteld. Omdat van de Europese Commissie nog geen goedkeuring voor de verlenging van de SIS is ontvangen, kan subsidieverlening pas plaatsvinden nadat de Nederlandse overheid een goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie heeft ontvangen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp