33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 3 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel groene en innovatieve initiatieven in de markt zijn die het stimuleren waard zijn per Green Deal,

constaterende dat een aanzienlijk aantal intentieovereenkomsten van de Green Deals nog steeds beperkt SMART is ondanks de nadrukkelijke sturing hierop,

verzoekt de regering, in overleg met de betrokkenen extra inspanning te doen om elke Green Deal te voorzien van SMART doelstellingen en daarbij ook te verduidelijken welke mogelijkheden tot opschaling er zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven