Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XII nr. 11

33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 oktober 2013

Artikel I

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

Artikel II

De departementale begrotingsstaat wordt gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging

Stand van ontwerpbegroting Nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Niet-beleidsartikelen

           
               

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

323.235

319.700

3.873

323.235

319.700

2.434

99

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

– 14.543

2.434

– 14.543

– 14.543

 

TOELICHTING

Algemene toelichting

Ter correctie van een drukfout in de bij de Kamer ingediende begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750 XII, nr. 1) moet op bladzijde 3 in de kolom Ontvangsten het bedrag dat bij artikel 99 staat (2.434) een regel naar boven worden verschoven en bij artikel 98 worden geplaatst. Dit betreft een technische correctie en heeft geen financiële gevolgen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus