Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XII nr. 10

33 750 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2013

Conform uw verzoek van 16 oktober jl. stuur ik u hierbij, deels strikt vertrouwelijk, een aantal documenten over de problemen met de uitvoering van de openbare dienstcontracten voor de veerverbindingen tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling door Doeksen/TSM en oplossingsmogelijkheden daarvoor. Deze documenten heb ik betrokken bij mijn beslissing over de beperking van het medegebruik van de Rijksaanleginrichtingen.

Het gaat om de volgende documenten:

  • de rapportage van JBR Management Consultants, die in opdracht van de Commissie Bootdiensten als procesbegeleider heeft geopereerd1;

  • een overzicht van de afdracht van toeristenbelasting aan de Gemeente Terschelling (afkomstig van de Gemeente Terschelling)2;

  • het rapport van PWC d.d. 7 oktober 2013 over het onafhankelijke onderzoek dat PWC heeft uitgevoerd naar de prognose 2014 van TSM rekening houdend met gehele of gedeeltelijke beperking van het medegebruik van de Rijksaanleginrichtingen en

  • het rapport van PWC d.d. 17 juli over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële situatie van TSM.

De twee laatste rapporten over financieel onderzoek, dat in mijn opdracht is uitgevoerd, zend ik u strikt vertrouwelijk ter inzage. Deze rapporten bevatten namelijk bedrijfsvertrouwelijke informatie van Doeksen/TSM3.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer